För att utveckla ashramet finns det alltid behov av hjälp i form av arbetsinsatser och donationer. Mer information om nuvarande och kommande projekt kommer på denna sidan. 

 

Om du vill ge en donation kan du göra det på Stiftelsen Samba Sadashivas pg-konto 692015-1, eller använda swishnr 1235334552.