Ashramet Samba Sada Shiva Dham grundades 1992 och ligger i Roslagen ca 12 mil norr om Stockholm. Stiftelsen Samba Sadashiva är sedan 2013 ägare av ashramets fastighet och förvaltar den i enlighet med Shri Babajis budskap Sanning, Kärlek och Enkelhet, och med syfte att stödja människors andliga och mänskliga utveckling och samarbete.

 

Ashramets kärna består av templet och dhunin. Templet finns i en gammal lada, och dhunin, eldplatsen, ligger omgiven av skog. Skogen upptar större delen av ashramets mark, och en del av den är sedan några år tillbaka biotopskyddsområde, skyddat av Skogsstyrelsen. Det finns även några mindre byggnader på ashramets mark. Flera planer finns för vidare utveckling av ashramet, bland annat renovering och ombyggnad av ladan för framtida behov. Se mer om detta på Projektsidan.