Samba Sada Shiva är en ideell stiftelse inspirerad av Shri Babajis levande exempel mellan åren 1970 och 1984. Stiftelsen bildades 1991 och verkar för att utveckla människors andliga liv och samarbete i enlighet med Shri Babajis budskap Sanning, Kärlek och Enkelhet.

Om du vill stödja ashramets utveckling kan du ge en donation på Stiftelsen Samba Sadashivas pg-konto 692015-1, eller använda swish 1235334552. Vi som engagerar oss i ashramet gör det ideellt så alla inkomna medel går till utveckling och underhåll av ashramet. På Projektsidan kan du se vilka planer som finns för de närmaste åren. Om du donerar kan du ange vad du önskar att pengarna går till.