Haidakhan är namnet på den lilla by i Himalayas utlöpare där Shri Babaji lät uppföra sitt ashram (ett andligt kollektiv). I en tidigare mänsklig form bodde Shri Babaji här fram till 1922 och ett tempel finns kvar från den tiden. Då som nu kallades han även Haidakhan Baba. Till Haidakhan kommer fortfarande människor från hela världen för att tillsammans arbeta, sjunga, be och delta i de religiösa ritualerna.

 

                   Bild från planetbabaji.com