Sanatana Dharma är den grundläggande tidlösa lag som utgör förutsättningen för hela skapelsen. Shri Babaji beskrev också Sanatana Dharma som den eviga, ursprungliga religionen eller rättfärdigheten. Den tillhör ingen speciell trosinriktning eller religiös tradition, utan omfattar alla religioner, andliga vägar till upplysning och ett individuellt närmande till Gud. Det går att följa Sanatana Dharma inom vilken religion som helst.

 

 

 

 

Dharma är ett vittomfattande ord som kan betyda lag, sanning, etik med mera. Det är nära knutet till handlande och riter, vilket i den indiska traditionen betraktas som det primära medan tankar och teorier är sekundära. Dharma är handlingar som uttrycker något sant om hur saker förhåller sig. Att handla enligt dharma medverkar till att ordningen i världen upprätthålls både i socialt och kosmiskt hänseende.

Shri Muniraji, som ledde internationella Haidakhandi Samaj mellan 1984 och 2012, har beskrivit Sanatana Dharma som ”Eternal/Ancient Law of Nature/Life”. I den andliga traditionen i Indien har bland andra rishis och yogis fördjupat sig i Sanatana Dharma, och förkroppsligat den och gjort den närvarande och levande.

 

Shri Babaji och Shri Muniraji

 

 

Sanatana Dharma är den eviga dharma; det eviga, ursprungliga sättet att rätt använda sina färdigheter. Såsom eldens dharma är att brinna, och vattnets dharma är att fukta, är Sanatana Dharma en djupt liggande sanning i varje människa som kommer till uttryck hos var och en och på olika sätt. Shri Babajis budskap – sanning, kärlek och enkelhet – kan vara ledord för den som vill leva enligt Sanatana Dharma.