Om Namah Shivaya betyder "Gud är min tillflykt" eller "Jag bugar mig för Shiva". Shri Babaji framhöll detta mantra som det mest kraftfulla verktyg för förändring och fördjupad närvaro i det som är. Det kan användas av vem som helst och kan ges ut av vem som helst.

Att upprepa Guds namn eller en bön riktad till Gud är en urgammal metod som praktiserats inom alla religioner. Det syftar till att stärka kontakten med Gud och att rena sinnet från onödiga tankar och utförs med fördel i ett hängivet tillstånd med kärlek till Gud. Därför är det bra att använda mantrat till den form av Gud som ligger varmast om hjärtat.

Om Namah Shivaya kallas också Panchakshara Mantra – mantrat med fem stavelser. Dessa fem stavelser – Na – Mah – Shi – Va- Ya – har en relation till de fem elementen jord, vatten, eld, luft och eter. Na aktiverar jord (Prithvi), Mah aktiverar vatten (Apas), Shi aktiverar eld (Agni), Va aktiverar luft (Vayu) och Ya aktiverar eter (Akasha).

Shiva är det orörliga och absoluta medvetandet, den absoluta verkligheten som är grunden till allt annat som finns. Shiva ses ofta i relation till Shakti, den skapande kraften som formar verkligheten. När skapelsen manifesteras sker detta från subtilare tillstånd till grövre, så att eter omvandlas till luft, som omvandlas till eld, som omvandlas till vatten, som omvandlas till jord. När man reciterar mantrat Om Namah Shivaya leds medvetandet från det grövre mot det absoluta i omvänd ordning. Från jord till vatten, från vatten till eld, från eld till luft, och så vidare.